Radwag Balances and Scales - Advanced Weighing Technologies
Language «
2021-04-22

Jaką wagę analityczną RADWAG wybrać? Wagi serii R2 PLUS, X2 PLUS i 4Y PLUS & 4Y.A PLUS

„Na co zwrócić uwagę przy wyborze wagi analitycznej?” i „Jaką wagę analityczną RADWAG wybrać?” to pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. W tym artykule nasz specjalista omówi możliwe kryteria wyboru wagi analitycznej, ale zanim to zrobi, wyjaśni, co to jest waga analityczna i do czego służy.

 

Co to jest waga analityczna i do czego służy?

Bardzo dobra powtarzalność (już od 0,005 mg), duża dokładność odczytu (nawet 0,01 mg) i ogromna rozdzielczość (52 000 000 działek) to cechy, które charakteryzują wagę analityczną. Czym jest ta ogromna rozdzielczość? Wyobraź sobie, że chcesz zmierzyć drogę z Kopenhagi do Oslo, która wynosi ok. 600 km, za pomocą tak dokładnego urządzenia. Wtedy nasz przyrząd pomiarowy musiałby obliczyć ten odcinek z dokładnością 1 mm (0,000 000 006 km). Rozumiesz?

To urządzenie pomiarowe służy do ważenia małych mas i – jako rodzaj wagi laboratoryjnej – znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach farmaceutycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych i innych. Warto dodać, że warunki środowiskowe dla korzystania z wagi analitycznej nie są tak wymagające jak dla mikrowagi, o czym piszemy w naszym artykule dostępnym tutaj.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze wagi analitycznej?

analytical 2

Warunki w pokoju wagowym, takie jak temperatura i wilgotność, decydują o pracy wagi – jeżeli są zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta urządzenia, działa ono prawidłowo; jeżeli nie, jego praca jest zaburzona. Kiedy zadbasz o to, aby warunki w laboratorium były optymalne dla wagi, możesz skupić się na parametrach samego urządzenia, funkcjonalności, dedykowanych akcesoriach, zgodności z regulacjami (legalizacja, 21 CFR i USP), usługach (wzorcowanie, kwalifikacja i walidacja), kompatybilności z innymi urządzeniami, łatwości obsługi i ergonomii pracy, ofercie serwisowej oraz cenie.  

   

   I. Parametry wagi analitycznej

 1. Powtarzalność wagi analitycznej

Powtarzalność to zdolność wagi do uzyskania identycznego wyniku dla takiego samego obciążenia wskutek kolejnych ważeń przeprowadzonych w tożsamych warunkach pomiarowych.

Miarą powtarzalności jest odchylenie standardowe, czyli SD (Standard Deviation). O najlepszej precyzji pomiarów świadczy małe SD, dlatego w wadze analitycznej szukaj wartości rzędu 0,005 mg. Ten warunek spełniają wagi analityczne RADWAG.

Posiadamy w swojej ofercie następujące serie wag analitycznych: R2 PLUS, X2 PLUS oraz 4Y i 4Y PLUS. Wagi analityczne serii R2 PLUS, dzięki nowej konstrukcji, osiągają dokładność ważenia równą najmniejszym wartościom minimalnej naważki na świecie, to znaczy 0,012 mg. Wagi analityczne serii X2 PLUS posiadają unikalną powtarzalność równą dokładności odczytu, czyli 0,01 mg. Z kolei wagi analityczne serii 4Y PLUS i 4Y.A PLUS mają najlepsze wartości powtarzalności, a mianowicie 0,005 mg.

 2. Liniowość wagi analitycznej

Liniowość to odchyłka rzeczywistej charakterystyki wagi od linii prostej, która łączy dwa punkty: zero i maksimum. W praktyce waga idealna nie istnieje, dlatego jej charakterystyka nigdy nie będzie linią prostą, ale to standard, do jakiego się dąży. Liniowość odpowiada maksymalnemu błędowi wskazań w określonym punkcie pomiarowym.

W przypadku wag analitycznych serii R2 PLUS i X2 PLUS błędy liniowości są zminimalizowane i wynoszą nie więcej niż ± 0,05 mg. Z kolei wagi analityczne serii 4Y PLUS i 4Y.A PLUS, dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, charakteryzują się jeszcze mniejszym błędem liniowości rzędu ± 0,03 mg.

  3. Minimalna naważka dla wagi analitycznej 

Minimalna naważka wyraża się poprzez dolny próg zakresu pomiarowego wagi, poniżej którego nie zostaną spełnione warunki wymagane dla dokładnego ważenia wynikające z USP (United States Pharmacopeia). Twoja waga analityczna musi odpowiadać wartości minimalnej naważki określonej w Twoim procesie ważenia.

Minimalna naważka zależy od powtarzalności, dlatego wagi analityczne RADWAG serii R2 PLUS mogą zagwarantować minimalną naważkę rzędu 24 mg. W wagach X2 PLUS, w których powtarzalność jest jeszcze lepsza, minimalna naważka została obniżona do wartości nawet 20 mg, z kolei w wagach 4Y.A PLUS o bezkonkurencyjnej powtarzalności – dzięki dodatkowej funkcji Smart Min Weight – minimalna naważka osiąga poziom 10 mg. Dla wyjaśnienia dodamy, że Smart Min Weight umożliwia automatyczne dopasowanie rozdzielczości zakresu do ważonej masy, a w efekcie – poprawienie parametru minimalnej naważki o 30%.

 4. Czas stabilizacji wagi analitycznej

Czas stabilizacji to czas, w którym waga uzyskuje stabilny pomiar i jest mierzony od momentu położenia ładunku na wadze do momentu uzyskania stabilnego wyniku. Waga analityczna powinna umożliwić Ci dostosowanie czasu stabilizacji do Twojego procesu ważenia.

Zanim wybierzesz wagę analityczną, musisz zdecydować, co jest dla Ciebie istotniejsze: precyzja pomiaru czy szybkość ważenia. Jeżeli precyzja, przy zakupie kieruj się przede wszystkim kryterium powtarzalności, a jeżeli szybkość ważenia – zwróć uwagę na czas stabilizacji. Pamiętaj, że najkrótszy czas stabilizacji nie daje najlepszych wyników ważenia, to znaczy najlepszej precyzji.

W ofercie wag analitycznych RADWAG znajdziesz urządzenia, których czas stabilizacji wynosi 2 sekundy; są to wagi serii R2 PLUS i X2 PLUS. W ich przypadku czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce oraz został określony dla optymalnego profilu, który umożliwia uzyskanie pomiaru w bardzo krótkim czasie. Wagi serii 4Y PLUS, to znaczy urządzenia o większej dokładności odczytu, z wiadomych względów do uzyskania stabilnego pomiaru potrzebują więcej czasu. Z kolei w wagach serii 4Y.F z możliwością ważenia filtrów, mimo dużego gabarytu ważonych filtrów (o średnicy nawet 47 mm), ten czas został skrócony do minimalnej wartości ok. 5 sekund dzięki specjalnie zaprojektowanej automatycznie otwieranej komorze ważenia. 

      II. Funkcjonalność wagi analitycznej

 1. Adiustacja wagi analitycznej

Adiustacja wagi służy skorygowaniu błędu wskazań, a co za tym idzie, maksymalnemu zwiększeniu precyzji wagi. Polega na porównaniu wyniku ważenia odważnika, który znajduje się wewnątrz wagi, z jego wcześniej określoną wartością.

Rozwiązaniem optymalnym dla użytkownika wagi analitycznej jest adiustacja w dwóch punktach pomiarowych (2-Point Adjustment), ponieważ dzięki niej:

  • uzyskasz największą precyzję pomiaru w pełnym zakresie ważenia;
  • ograniczysz do minimum błędy liniowości;
  • wyeliminujesz błędy wynikające ze zmiany warunków środowiskowych i współczynnika przyciągania ziemskiego.

Adiustację w dwóch punktach pomiarowych posiadają wagi analityczne RADWAG serii 4Y.A PLUS.

 2. Wbudowany jonizator antystatyczny/ zewnętrzny jonizator antystatyczny w wadze analitycznejjonizator

Najlepszym wyborem jest waga analityczna wyposażona w jonizator antystatyczny, który neutralizuje ładunki elektrostatyczne próbki. Jeżeli poza jonizatorem waga posiada automatycznie otwieraną komorę ważenia, będzie on neutralizował wpływ ładunków na każdy proces ważenia, czyli przy każdorazowym otwarciu komory.

Ładunek elektrostatyczny próbki może oddziaływać na wagę i uniemożliwiać zważenie tej próbki. Wbudowany jonizator zneutralizuje ładunek i pozwoli na zważenie próbki, a wewnętrzna strona komory ważenia pokryta specjalną warstwą antystatyczną ograniczy to zjawisko do minimum.

W standardowym wyposażeniu wag analitycznych RADWAG serii 4Y.A PLUS znajduje się jonizator antystatyczny wbudowany w komorę ważenia. Z kolei wagi serii R2 PLUS, X2 PLUS i 4Y PLUS mogą być wyposażone w dodatkowy jonizator zewnętrzny, który zastosujesz do kilku wag w zależności od potrzeb. Jonizator zewnętrzny pracuje na tej samej zasadzie co wbudowany w wagę.

 3. Komora ważenia wagi analitycznej

Wagi analityczne RADWAG, w zależności od serii, mają manualną lub automatyczną komorę ważenia; tę ostatnią – dzięki czujnikom podczerwieni (IR) – możesz otwierać za pomocą gestów. Bezdotykowe otwieranie i zamykanie komory ważenia eliminuje wszelkie drgania, które zakłócają pomiar, umożliwia zdefiniowanie stopnia otwarcia drzwi i zwiększa ergonomię pracy. W automatyczną komorę ważenia zostały wyposażone wagi analityczne serii 4Y.A PLUS.

Ponadto zwróć uwagę, czy komorę ważenia w wadze, którą wybierzesz, łatwo zdemontować. To bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ szybka i beznarzędziowa demontowalność komory ułatwia czyszczenie oraz przetransportowanie i zainstalowanie wagi w specjalnych pomieszczeniach wagowych, takich jak komora rękawicowa (glove box) lub laminarna. Łatwo demontowalna komora ważenia występuje we wszystkich wagach analitycznych RADWAG.

 4. Poziomowanie wagi analitycznej

Waga prawidłowo wypoziomowana daje precyzyjne i powtarzalne wskazania. Wagi analityczne RADWAG mogą być poziomowane:

  • manualnie,
  • półautomatycznie (LevelSENSING System),
  • automatycznie (Reflex Level System; autopoziomowanie).

W przypadku manualnego poziomowania wagi – szybką kontrolę poprawnego wypoziomowania umożliwia poziomica umieszczona z przodu wagi. Przy poziomowaniu półautomatycznym waga podpowiada użytkownikowi, w jaki sposób powinien regulować poziom urządzenia; wobec tego LevelSENSING SYSTEM to rozwiązanie bardziej przyjazne i mniej czasochłonne niż poziomowanie manualne. Najwygodniejsze i najszybsze jest autopoziomowanie, które nie tylko gwarantuje idealne położenie układu pomiarowego i dostarcza maksymalnie precyzyjne wyniki pomiarów, lecz także zgłasza alert o utracie poziomu. Ponadto fakt prawidłowego wypoziomowania wagi zostaje potwierdzony w raporcie z kalibracji, co jest warunkiem koniecznym dla stosowania wagi na przykład w przemyśle farmaceutycznym.

Poziomowanie manualne występuje w wagach analitycznych RADWAG serii R2 PLUS, półautomatyczne – w wagach serii X2 PLUS, i 4Y PLUS, a automatyczne – w wagach serii 4Y.A PLUS.

 5. Mody pracy i funkcje w wadze analitycznej

Wagi analityczne RADWAG mogą mieć różne mody pracy, dlatego warto wybrać takie urządzenie, które posiada funkcje dopasowane do Twoich potrzeb.

RADWAG jako jeden z niewielu producentów wag elektronicznych oferuje – nieodpłatnie – pełen dostęp do modów pracy w obrębie danej serii. Wagi analityczne serii R2 PLUS – poza podstawową funkcją, jaką jest ważenie – posiada dodatkowe mody pracy: dozowanie, odchyłki procentowe, sumowanie ważeń, liczenie sztuk, zatrzask maksymalnego wskazania, statystyki, doważanie, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych oraz procedury GLP.

Wagi analityczne RADWAG serii X2 PLUS, poza wyżej wymienionymi modami pracy i funkcjami, dodatkowo mają: podstawowe receptury, monitoring warunków środowiskowych, możliwość wyświetlania kilku jednostek ważenia jednocześnie, pamięć ALIBI, współpracę z titratorami, zgodność z 21 CFR część 11, tworzenie wydruków standardowych i niestandardowych, dedykowane poziomy uprawnień oraz dowolną konfigurowalność wyświetlacza zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika.

Z kolei wagi serii 4Y PLUS4Y.A PLUS, poza powyższymi modami pracy i funkcjami, jako jedyne na świecie posiadają: wbudowany moduł warunków środowiskowych (czujnik temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego i drgań podłoża), Impact Detection (czujnik udarów), czujniki do pełnej charakterystyki warunków środowiskowych (czujnik temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego i przyciągania ziemskiego), pełen autotest umożliwiający sprawdzenie wagi zarówno przez użytkownika, jak i – zdalnie – przez producenta, zgodność z 21 CFR część 11 bez ograniczeń bazodanowych, kalibrację pipet, korekcję wyporności powietrza, ważenie różnicowe, zaawansowane receptury, kontrolę towarów paczkowanych oraz statystyczną kontrolę jakości (SQC).

   

   antivibraton table

III. Akcesoria do wagi analitycznej

 1. Stoły wagowe dedykowane do wagi analitycznej

Na dokładność pomiaru wpływają nie tylko jakość i stopień zaawansowania wagi, lecz także warunki w pokoju wagowym. O błędach pomiaru masy decydują między innymi drgania podłoża, które możesz wyeliminować dzięki zastosowaniu antywibracyjnego stołu wagowego.

Stoły wagowe różnią się od siebie między innymi tworzywem, konstrukcją i przeznaczeniem. Wyróżniamy stoły z granitowym blatemprofesjonalne stanowiska wagowe. Stoły i stanowiska wagowe możesz stosować do wag analitycznych RADWAG wszystkich serii.

 

  2. Zewnętrzne oprogramowanie dedykowane do wagi analitycznej

Oprogramowanie jest potrzebne do tego, aby wagi – poza spełnianiem swojej podstawowej funkcji – gromadziły, przetwarzały i przesyłały dane. Oprogramowanie dedykowane do wag analitycznych RADWAG różni się w zależności od serii. W przypadku wag serii R2 PLUS i X2 PLUS jest to: R-LAB, E2R Ewidencja, Alibi Reader, RAD-KEY, R.Barcode, RADWAG Development Studio, RADWAG Connect, Sterownik Labview i R Panel, a w przypadku 4Y PLUS i 4Y.A PLUS to dodatkowo: Edytor Etykiet R02, Pipety, Audit Trail Reader, Edytor parametrów, RADWAG Remote Desktop oraz protokół komunikacji RES do współpracy z systemami ERP i LIMS. 

 3. Inne akcesoria dedykowane do wagi analitycznej

Dostępność dedykowanych akcesoriów to kolejne ważne kryterium wyboru wagi. Do wag analitycznych RADWAG serii R2 PLUS i X2 PLUS dobierzesz: uchwyty do naczynek laboratoryjnych, zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy KIT-85, stelaż do ważenia ładunków pod wagą oraz jonizator antystatyczny DJ-04. W przypadku wag serii 4Y PLUS będą to: jonizator antystatyczny DJ-04 i czujnik warunków środowiskowych THB-S lub THB-P, a w przypadku serii 4Y.A PLUS dodatkowo: przystawka do kalibracji pipet serii XA17 i XA100 oraz tabletkarka.

W celu zachowania spójności pomiarowej do każdej wagi RADWAG dobierzesz odpowiednie wzorce masy w każdej klasie (od E1 do M2). Ponadto do wszystkich wag możesz dokupić pęsety, pędzelki i rękawiczki.

analytical 6

 

   IV. Kompatybilność wagi analitycznej z innymi urządzeniami

Waga analityczna może komunikować się z wieloma urządzeniami peryferyjnymi. Wagi analityczne RADWAG serii R2 PLUS łączą się z komputerem, drukarkami (igłowymi i termicznymi Epson), skanerem kodów kreskowych, dodatkowym wyświetlaczem LCD oraz urządzeniami mobilnymi opartymi na systemie Android i iOS, a wagi serii X2 PLUS dodatkowo z modułem warunków środowiskowych i titratorem. Wagi serii 4Y PLUS4Y.A PLUS oferują użytkownikom wszechstronną komunikację z peryferiami dostępnymi na rynku, a unikalne w wagach laboratoryjnych interfejsy (na przykład wejścia/ wyjścia) dają im możliwość komunikacji ze sterownikami PLC. Wagi tej serii współpracują z wyżej wymienionymi typami drukarek, a dodatkowo z drukarkami PCL, podajnikiem wibracyjnym i skanerami kodów QR.

 

   V. Intuicyjna obsługa i ergonomia pracy wagi analitycznej

Wagi analityczne RADWAG są przyjazne w obsłudze – tak mówią o nich nasi klienci, zwłaszcza ci, którzy pracowali na wagach innych producentów. Nasze wagi analityczne mają kolorowy ekran dotykowy optymalnej wielkości, łatwy dostęp do aplikacji i funkcji wagowych oraz pełną personalizację terminala wagowego, która zapewni Ci ergonomię pracy. 

Ergonomię łatwo zobrazować na przykładzie wag analitycznych RADWAG serii 4Y.A PLUS – rozumiemy ją poprzez łatwość odczytu pomiaru, pełną personalizację wagi, automatycznie otwieraną komorę ważenia, komunikaty informujące użytkownika o poprawnym ważeniu, zestaw narzędzi samosprawdzających wagę i czujniki gestów.

 

   VI. Szybki serwis wagi analitycznej 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nad wyposażeniem pomiarowym wymagany jest stały nadzór, dlatego marka, którą wybierzesz, powinna zagwarantować Ci profesjonalny i szybki serwis. RADWAG oferuje udogodnienia takie jak: naprawy, części zamienne, wsparcie posprzedażowe, doradztwo, przeglądy techniczne i konserwacja. Oczywiście te usługi dotyczą wag analitycznych RADWAG wszystkich serii.

 

   VII. Cena wagi analitycznej

Ceny wag analitycznych RADWAG różnią się w zależności od serii. Startujemy od poziomu R2 – dla tych, którzy chcą dużo i w rozsądnej cenie, a finiszujemy na 4Y.A PLUS – dla tych, którzy chcą wszystko.

Masz jakieś pytania? Czegoś nie wiesz? Nasz specjalista chętnie Ci podpowie, która waga analityczna RADWAG sprosta Twoim oczekiwaniom.

kontakt

 

2024-07-02

Jak zwiększyć wydajność i precyzję w przemyśle? Wagi automatyczne RADWAG

Waga automatyczna to urządzenie, które przeprowadza pomiar masy bez ingerencji operatora. Nie ulega wątpliwości, że udział wag automatycznych w ważeniu zwiększa wydajność tego procesu. W jaki sposób? Dowiesz się po lekturze niniejszego artykułu.
Więcej  ➜
2024-06-11

Jaki jest wpływ czynników środowiskowych na dokładność ważenia? Popraw warunki pracy swojej wagi

Parametry wagi mają ogromny wpływ na wynik pomiaru, ale nie tylko one. Niebagatelną rolę odgrywają także warunki, w jakich to urządzenie pracuje. Aby dowiedzieć się, jakie to warunki i w jaki sposób możesz je poprawić, przeczytaj nasz artykuł.
Więcej  ➜
2024-05-28

Jaką wagę do laboratorium wybrać? Najdokładniejsze wagi laboratoryjne RADWAG

Praca w laboratorium, w którym odważa się małe masy, wymaga zastosowania najdokładniejszych i najbardziej precyzyjnych wag. Zanim odpowiemy na pytanie, którą wagę RADWAG do laboratorium wybrać, określimy, jakie cechy i funkcje powinny posiadać te przyrządy pomiarowe, aby jak najlepiej służyć pracownikom laboratorium.
Więcej  ➜
2024-05-14

Jaką wagę precyzyjną wybrać? Wagi RADWAG serii PS X7 i WLC X7

„Czym się kierować przy zakupie wagi precyzyjnej?” i „Jaką wagę precyzyjną wybrać?” to pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. W niniejszym artykule opiszemy cechy i funkcje optymalnej wagi precyzyjnej oraz doradzimy, który model spełni Twoje oczekiwania.
Więcej  ➜
2024-02-28

Jaki stół antywibracyjny wybrać i jakie profesjonalne stanowisko wagowe będzie optymalne?

Jeżeli w pokoju wagowym występują wibracje lub wstrząsy, należy je wyeliminować poprzez ustawienie wagi na odpowiednim podłożu, na przykład na stole antywibracyjnym. W naszej ofercie znajdziesz zarówno stoły antywibracyjne, jak i profesjonalne stanowiska wagowe – pojedyncze lub podwójne.
Więcej  ➜
2024-01-16

White paper: żurawina – oznaczanie zawartości wody

White paper zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia żurawiny z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R i MA/X2 produkcji RADWAG. White paper może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.
Więcej  ➜
2024-01-09

White paper: żel do WC, żel do prania, mydło w płynie – oznaczanie zawartości wody

White paper zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia żelu do WC, żelu do prania i mydła w płynie z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R i MA/X2 produkcji RADWAG. White paper może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.
Więcej  ➜
2023-12-19

White paper: żel do kąpieli – oznaczanie zawartości wody

White paper zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia żelu do kąpieli z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R i MA/X2 produkcji RADWAG. White paper może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.
Więcej  ➜
2023-12-12

White paper: ziarna zbóż: kukurydza i gorczyca – oznaczanie zawartości wody

White paper zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia ziaren zbóż, takich jak kukurydza i gorczyca, z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R i MA/X2 produkcji RADWAG. White paper może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.
Więcej  ➜
2023-12-07

Jak szybciej zrobić inwentaryzację? Inwentaryzacja z wagami RADWAG

Inwentaryzacja magazynu, czyli tzw. spis z natury, to rutynowa procedura, która umożliwi Ci dokładne określenie stanu i lokalizacji zapasów w Twojej firmie. Jeżeli zastanawiasz się, jak szybciej zrobić inwentaryzację, odpowiedź jest prosta: z wagami RADWAG.
Więcej  ➜
2023-12-05

White paper: ziarna zbóż: jęczmień, pszenżyto, owiec, pszenica, żyto – oznaczanie zawartości wody

White paper zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia ziaren zbóż, takich jak jęczmień, pszenżyto, owiec, pszenica i żyto, z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R i MA/X2 produkcji RADWAG. White paper może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.
Więcej  ➜
2023-11-30

Wagi z legalizacją, czyli jakie? Wagi legalizowane RADWAG

„Legalizacja (wagi)” to potoczne określenie „oceny zgodności (wagi)”. Legalizacji podlegają wagi, których przeznaczeniem jest – w skrócie – określanie masy w obrocie handlowym, dla obliczania określonych płatności, podczas stosowania przepisów prawa, w praktyce medycznej, przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę, przy sprzedaży konsumenckiej i przy paczkowaniu towarów. Jakie wagi legalizowane znajdziesz w ofercie RADWAG?
Więcej  ➜
« Back

© 2024 RADWAG Balances and Scales.

All rights reserved.